Lær at træne i det virkelige på en ligefrem måde og lade kærlighed og indsigt blomstre i alle livssituationer.


D
e grundlæggende principper i Bodhitræning er upartiskhed og altruisme, ikke-vold og fordomsfrihed. Vi søger fællesudvikling snarere end selvudvikling og lægger vægt på intelligent undersøgelse, medmenneskelighed, evnen til at træde til side, realitetssans, vovemod, og ikke mindst kærlighed i form af respekt for alle væsener.

  • Vi gennemarbejder tilværelsens essentielle emner og vilkår.
  • Vi udforsker bevidsthed, tanker og sansning.
  • Vi træner i frigørende oplevelse.
  • Vi integrerer dharma i vores livsroller og arbejdsliv.
  • Vi får løbende vejledning, både i forståelse, oplevelse og formidling.
  • Vi opøver en venlig formidlingsform.
  • Vi træner i at inspirere andre til en ægte forståelse af tilværelsen.
Under uddannelsesforløbets 20 møder over to år udlægges korte & vigtige kernepunkter og opsummeringer. Vi gennemgår samtidig den indre træning, der svarer til hvert undervisningstrin, så instruktioner og teknikker integreres i personlig oplevelse og erfaring. Vi gennemgår de indsigter og væremåder, som ligger før hinayana, en autentisk hinayana forståelse, ydre og indre mahayana, og tilsidst får vi et indblik i vajrayana.

Hver måned skal der afleveres en skriftlig fortolkning af emnet. Alle deltagere opøver løbende fortrolighed med at give en kortfattet, mundtlig udlægning af hvert emne, samt i at give guidede meditationer over månedens emne. Undervisningen kombineres med spørgsmål, udveksling i gruppen og hjemmearbejde, så alle får plads til at gennemarbejde og afklare deres egen oplevelse og forståelse.

Tid & sted

Vi mødes lørdage eller søndage fra 10.00 til 14.00 en gang om måneden.

Solvognen, Kronprinsensgade 7, 5000 Odense C. Læs mere om solvognen her.

MØDE DATOER
2020 – 2021

16. maj

6. juni

20. juni

15. august

12. september

3. oktober

31. oktober

21. november

12. december

20. marts

17. april

8. maj

12. juni

14. august

11. september

2. oktober

30. oktober

20. november

11. december

“Afbryd det dualistiske sind så du befinder dig i ro, i en væremåde der er mere åben, uanstrengt og utynget. Den form for lethed og pusterum i tilværelsen har alle brug. Lad en venlighed, som giver plads, være din naturlige atmosfære.”

–Erik Pema Kunsang