Lær at guide meditationer og introducere dharmaemner på en ligefrem måde. Lær at videreføre dharmaen i dig selv, i din familie, på arbejde samt alle andre situationer.

D
e grundlæggende principper i Bodhitræning er upartiskhed og altruistisk sindelag frisind og ikke-vold. Vi søger fællesudvikling snarere end selvudvikling og lægger vægt på intelligent undersøgelse, medmenneskelighed, evnen til at træde til side, realitetssans, vovemod, og ikke mindst kærlighed i form af respekt for alle væsener.

  • Vi gennemarbejder tilværelsens essentielle emner og vilkår.
  • Vi udforsker bevidsthed, tanker og sansning.
  • Vi træner i frigørende oplevelse.
  • Vi integrerer dharma i vores livsroller og arbejdsliv for videreudvikling.
  • Vi får løbende vejledning, både i forståelse, oplevelse og formidling.
  • Vi opøver en venlig formidlingsform.
  • Vi træner i at introducere andre til en ægte forståelse af tilværelsen.
  • Vi træner i at instruere i sindstræning der frigør.
Under uddannelsesforløbets 20 møder á 6 timer over to år udlægges korte & vigtige kernetekster og opsummeringer. Vi gennemgår samtidig den indre træning, der svarer til hvert undervisningstrin, så instruktioner og teknikker integreres i personlig oplevelse og erfaring. Vi gennemgår den indsigt og væremåde, som ligger før hinayana, en autentisk hinayana forståelse, mahayana indsigt og tilsidst får vi også et indblik i vajrayana.

Hver måned afleveres en skriftlig fortolkning af månedens emne. Alle deltagere opøver løbende fortrolighed med at give en kortfattet, mundtlig udlægning af hvert emne, samt i at give guidede meditationer over månedens emne. Undervisningen kombineres med spørgsmål, udveksling i gruppen og hjemmearbejde, så alle får plads til at gennemarbejde og afklare deres egen oplevelse og forståelse.

Tid & sted


Vi mødes på lørdage fra 10.00 til 16.00 en gang om måneden.
Solvognen, Kronprinsensgade 7, 5000 Odense C.
Læs mere om solvognen her.

MØDE DATOER
2020 – 2021

16. maj

6. juni

20. juni

15. august

12. september

3. oktober

31. oktober

21. november

12. december

20. marts

17. april

8. maj

12. juni

14. august

11. september

2. oktober

30. oktober

20. november

11. december

“Afbryd det dualistiske sind så du befinder dig i ro, i en væremåde der er mere åben, uanstrengt og utynget. Den form for lethed har alle brug for, et pusterum i tilværelsen. Lad en venlighed, som giver plads til det, være din naturlige atmosfære.”